על המלצות המשטרה בתיק 4000

על המלצות המשטרה בתיק 4000 על פניו, נטלה על עצמה המשטרה משימה די קשה ומורכבת. הוכחת יחסי שוחד א-רגולריים. במחוזותינו כבר התרגלנו ליחסי תן קח אסורים אך פשוטים להבנה. בתמורה לתשלום כספי או טובת הנאה אחרת עשה או סייע עובד הציבור באופן הקשור בתפקידו הציבורי.  וכי למה תיק 4000 הוא תיק מורכב? משום ששתי היסודות…